Nieuws

De link naar de foto's van het internationaal petaquetornooi op 20 en 21 april 2019 en het banket op 21 april 2019 kan je vinden onder foto's - foto's dovensportclub De Haerne Kortrijk

De Haerne Club VZW hecht veel waarde aan je privacy en de bescherming van je persoonsgegevens. Onder de rubriek De Haerne club VZW werd de privacyverklaring van onze vzw toegevoegd.